Dzieci od 0 – 1 roku – bez opłaty za wejście
Dzieci od 1 – 2 lat – rabat 50 % od ceny podanej na cenniku
Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
– rabat 50 % od ceny podanej na cenniku.

Karta dużej rodziny (zniżki od cen podanych na cenniku):

-10 % jedno dziecko
-15 % dwoje dzieci
-20 % troje i więcej dzieci
(RABATY, PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ)