Szanowny rodzicu/opiekunie przed wejściem na salę zabaw „CZARY MARY” prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszej sali.

 1. Sala Zabaw CZARY MARY przeznaczona jest dla Dzieci w wieku od 0 do 13 lat.
  Salka Maluszka przeznaczona jest do zabawy dla Dzieci do 4-tego roku życia.
 2. Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo Dzieci korzystających z Sali Zabaw.
 3. Wstęp do Sali Zabaw odbywa się po wykupieniu biletu wstępu w formie paragonu lub karnetu o wartości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem. Za bilet lub karnet niewykorzystany prowadzący Salę Zabaw nie zwraca pieniędzy. Karnet wystawiany jest na imię i nazwisko Dziecka i okazywany winien być każdorazowo przy bramkach wejściowych do Sali Zabaw.
 4. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 5. W razie rezygnacji uczestnika z wykupionych usług po uprzednim wejściu Rodzica/Opiekuna z Dzieckiem do Sali Zabaw, prowadzący Salę Zabaw nie zwraca kosztów wykupienia biletu lub karnetu.
 6. W Sali Zabaw Dzieci przebywają bez względu na porę roku wyłącznie w skarpetach lub rajstopach. Osoby nie chcące zdjąć butów, zobowiązane są do posiadania ochraniaczy na buty, które zakupić (1zł-1,5zł) można na recepcji. Wówczas osoby te proszone są o pozostanie w strefie kawiarni/łazienek
 7. Podczas korzystania z Sali Zabaw obowiązuje strój sportowy, przewiewny, nie krępujący ruchów Dziecka.
 8. Przed wejściem do Sali Zabaw Dzieci oraz towarzyszący im Rodzice/Opiekunowie powinni zdjąć biżuterię (łańcuszki, kolczyki, broszki, okulary itp.).
 9. Z urządzeń Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Sali Zabaw.
 10.  W przypadku niebezpiecznych zachowań, które stwarzają zagrożenie dla innych uczestników sali zabaw Czary Mary, Personel lub Zarządzający ma prawo poprosić Gości o zastosowanie się do zaleceń obsługi lub opuszczenia sali bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
 11. Wprowadza się odpłatność:
  • za zagubienie kluczyka do szafki ubraniowej – 15 złotych,
  • za zagubienie karty wejściowej – 35 złotych.
 12. W przypadku doznania podczas korzystania z Sali Zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Sali Zabaw, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie Sali Zabaw.
 13. Sala zabaw Czary Mary objęta jest monitoringiem. Zapisy z monitoringu nie będą naruszały dóbr osobistych Klientów
 14. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali Zabaw, wyrządzone przez Dzieci pozostające pod ich opieką.
 15. Za rzeczy pozostawione przez korzystających z Sali Zabaw, prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada.
 16. Ze względów epidemiologicznych prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu Dzieciom widocznie chorym.
 17. Uwaga !! Wszystkie kupony rabatowe dotyczą wejść indywidualnych (kupony nie obejmują przyjęć  Urodzinowych oraz specjalnych imprez organizowanych w Sali Zabaw Czary Mary). Bilet grupowy dostępny w tygodniu, za wyjątkiem Świąt i Specjalnych Imprez organizowanych w Czary Mary.
 18. Promocje nie łączą się.
 19. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

Zabrania się:

 • wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające,
 • nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni. Ze zjeżdżalni należy zjeżdżać w pozycji siedzącej. Zabrania się wnoszenia na konstrukcję zabawek.
 • nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni,
 • pontony przystosowane są dla dzieci, nogi należy schować do środka lub trzymać wysoko w górze
 • chodzenia i biegania po torze gokartowym
 • zachowań agresywnych, popychania osób współkorzystających z urządzeń Sali Zabaw,
 • wynoszenia z Sali Zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia,
 • skakania do basenu z piłeczkami,
 • wnoszenia do Sali Zabaw własnego jedzenia i napojów, żucia gumy oraz spożywania posiłków i napojów serwowanych w Sali
 • Zabaw poza specjalnie przystosowanymi do tego celu pomieszczeniami,
 • spożywania na terenie Sali Zabaw napojów alkoholowych i środków odurzających,
 • wchodzenia ze zwierzętami.
 • palenia tytoniu