Regulamin Urodzin

REGULAMIN IMPREZ URODZINOWYCH ORGANIZOWANYCH
W SALI ZABAW „CZARY MARY”

 1. Impreza urodzinowa organizowana jest w jednym z pokoi urodzinowych, które znajdują się w Sali Zabaw „CZARY MARY” w Gliwicach.
 2. Rezerwacji terminu imprezy urodzinowej można dokonać osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie „Formularza urodzinowego” (dokument zamówienia) oraz wpłacenie zadatku.
 4. Wpłata zadatku dokonywana może być gotówką w recepcji Sali Zabaw lub przelewem na konto bankowe organizatora wskazane w dokumencie zamówienia.
 5. Rezerwacja terminu imprezy – bez opłacenia zadatku przez zamawiającego imprezę urodzinową – jest ważna przez 5 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia dokumentu zamówienia. W razie braku wpłaty zadatku w terminie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana przez organizatora.
 6. W przypadku dokonywania przez zamawiającego zapłaty zadatku przelewem, jako datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków finansowych na koncie organizatora imprezy. W opisie przelewu zamawiający zobowiązany jest wpisać termin imprezy urodzinowej wynikający z dokumentu zamówienia.
 7. Wysokość zadatku wynosi 30 procent ceny zamówionego wg cennika pakietu urodzinowego oraz ewentualnych dodatkowo zamówionych usług, lecz nie mniej niż 100 zł.
 8. W przypadku rezygnacji zamawiającego z zamówionej imprezy urodzinowej, organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconego zadatku.
 9. Impreza urodzinowa zaplanowana jest na 2 godziny, minimalna liczba uczestników imprezy urodzinowej wynosi – łącznie z solenizantem – 6 dzieci. Za uczestnika uważa się dziecko w wieku od 1 do 13 roku życia
 10. W przypadku mniejszej liczby uczestników zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za 6 uczestników, w przypadku jeśli w imprezie urodzinowej uczestniczy więcej niż 6 uczestników opłata pobierana jest za rzeczywistą liczbę gości.
 11. Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia organizatorowi liczby uczestników imprezy urodzinowej – najpóźniej do godziny 20 00, w dniu poprzedzającym termin imprezy.
 12. Zamawiający może przekazać ilość uczestników imprezy urodzinowej osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Uczestnicy imprezy urodzinowej wchodzą na salę nie wcześniej niż 15 minut przed planowanym rozpoczęciem urodzin. Czas imprezy liczony odliczany jest od godziny podanej na formularzu urodzinowym.
 14. Poczęstunek w trakcie imprezy urodzinowej (zgodny z zamówionym pakietem) jest poczęstunkiem dla dzieci będących uczestnikami imprezy urodzinowej.
 15. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek przygotowany dla uczestników imprezy urodzinowej może być spożywany wyłącznie w pokoju urodzinowym.
 16. Animator bawi się z dziećmi, nie sprawuje nad nimi opieki. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw w Czary Mary odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 17. Zabrania się wchodzenia na konstrukcję, trampolinę, salę zabaw z jedzeniem w buzi- zagrożenie udławieniem podczas zabawy! Poczęstunek spożywamy w kawiarni lub pokoju urodzinowym
 18. Zabrania się przynoszenia przez uczestników imprezy urodzinowej i/lub ich rodziców/opiekunów własnego jedzenia lub napojów – w tym napojów alkoholowych i szampana typu PICCOLO. Wyjątek stanowi możliwość wniesienia własnego tortu za dodatkową opłatą 20 zł.
 19. Poczęstunek dla rodziców/opiekunów (kawa, herbata, ciasta itp.) serwowany jest za dodatkowa opłatą w kawiarence Czary Mary. Sala zabaw zapewnia rezerwację stolika dla 10 osób dorosłych. Na salę wchodzimy w skarpetkach lub ochraniaczach na buty.
 20. Po zakończeniu przyjęcia przewiduje się czas maksymalnie 15 minut na opuszczenie sali zabaw. Osoby przebywające po tym czasie na sali zabaw są zobowiązane uregulować opłatę za czas spędzony na sali wg cennika.
 21. Wszelkie zmiany dotyczące zamówionego pakietu urodzinowego lub usług dodatkowych należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed terminem imprezy urodzinowej.
 22. W przypadku rezygnacji z imprezy w okresie krótszym niż 120 godzin od terminu rozpoczęcia imprezy wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi (dotyczy również zmiany terminu na inny, a tym samym rezygnacji w zarezerwowanego terminu)
 23. W przypadku zamówienia tortu urodzinowego należy wnieść opłatę za zamówiony tort – „z góry” w kwocie zgodnej z oferowaną ceną przedmiotowego tortu.
 24. W przypadku rezygnacji z imprezy w okresie krótszym niż 120 godzin od terminu rozpoczęcia imprezy wpłacona kwota za zamówiony tort nie podlega zwrotowi, zwrotowi podlega zamówiony tort aczkolwiek jedynie w dniu planowanej imprezy – do godziny 20.00. Po tym terminie nie podlega zwrotowi ani gotówka ani tort.
 25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu Sali Zabaw „Czary Mary”